PROHLEDAT
NEJČASTĚJI HLEDANÉ
Vodní nádrž Fláje je jedinou pilířovou přehradní nádrží v České republice. Byla vybudována na Flájském potoce v roce 1963. V dnešní době slouží jako zásobárna pitné vody pro severočeské hnědouhelné oblasti a k hydroenergetickým účelům. Její hráz je vysoká 56 m a dlouhá 416 m. Přehrada je zařazena mezi kulturní památky ČR.
V místě vodního díla byla kdysi ves, pojmenována asi podle potoka Fleyh (německy dnes Flöha), nad jehož horním tokem ležela. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1346. Ve Flájích stál dřevěný roubený kostel na kamenné podezdívce. Obec Fláje zanikla v letech 1958 - 1960 v souvislosti s výstavbou stejnojmenné vodní nádrže. Dřevěný kostel sv. Jana Křtitele, jako významná památka lidové architektury byl při likvidaci obce přemístěn do Českého Jiřetína.
Pod přehradou se nachází tzv. Flájský plavební kanál postavený již v 16. století, který je asi 5 km dlouhý a je zakončen 75 m vysokým umělým vodopádem. Přibližně 4,5 km jihozápadně od vodní nádrže Fláje se nachází rašeliniště.
Místo je oblíbeným výletním cílem cyklistů. Vyhledávané jsou sjezdy přes Klíny, Dlouhou Louku nebo Mikulov. Přilehlá obora není veřejnosti přístupná.

Offtrack.cz - Zábava do přírody, do města i na výlety autem. Hrajte s dětmi, s přáteli nebo sami, nejen v místě Fláje. Web: www.offtrack.cz/cs

Rašeliniště u FlájíRašeliniště u Flájí
Rašeliniště u Flájí
Přehrada FlájePřehrada Fláje
Přehrada Fláje
Fotografie uživatelů
U bývalých Flájí
Přítok do přehrady
Flájská přehrada
infocentrum Fláje
Puklá skála
Flájská přehrada z Puklé skály
Rybník Tři smrky
Na břehu Flájské přehrady
přehrada Fláje
přehrada Fláje
Vodní nádrž Fláje
Flájská přehrada s ubývající vodou